Action hiệu ứng ánh sáng trong Photoshop

Th6 28, 2017
Tài Nguyên Đồ Họa
2 0
Download Xem Thêm

Action hiệu ứng ánh sáng trong Photoshop là một nguồn tài nguyên tuyệt vời dành cho bạn. Mẫu Action này có thể sử dụng cho các phiên bản Photoshop CS4 – CS5 – CS6 – CC+.

Action hiệu ứng ánh sáng trong Photoshop