36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

Th7 5, 2017
Kiến Thức
0 0
36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn – Tìm bảng màu cho giao diện người dùng của bạn? Color Hex là một công cụ hữu ích trực tuyến với bộ sưu tập gần 40.000 bảng màu mà bạn có thể sử dụng trong các dự án của bạn. Bạn có thể sao chép mã hex và thậm chí tải xuống một phiên bản .PNG của mỗi bảng màu. Kiểm tra một số mục ưa thích dưới đây.

36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

1. Beach Towels

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn
#fe4a49 • #2ab7ca • #fed766 • #e6e6ea • #f4f4f8​

2. Light Pink

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#eee3e7 • #ead5dc • #eec9d2 • #f4b6c2 • #f6abb6​

3. Beautiful Blues

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#011f4b • #03396c • #005b96 • #6497b1 • #b3cde0​

4. So Many Lost Songs

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#051e3e • #251e3e • #451e3e • #651e3e • #851e3e​

5. She

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#dec3c3 • #e7d3d3 • #f0e4e4 • #f9f4f4 • #ffffff​

6. Moonlight Bytes 6

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#4a4e4d • #0e9aa7 • #3da4ab • #f6cd61 • #fe8a71​

7. Number 3

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#2a4d69 • #4b86b4 • #adcbe3 • #e7eff6 • #63ace5​

8. Pastellea

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#fe9c8f • #feb2a8 • #fec8c1 • #fad9c1 • #f9caa7​

9. Android Lollipop

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#009688 • #35a79c • #54b2a9 • #65c3ba • #83d0c9​

10. Rainbow Dash

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#ee4035 • #f37736 • #fdf498 • #7bc043 • #0392cf​

11. Shades of White

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#faf0e6 • #fff5ee • #fdf5e6 • #faf0e6 • #faebd7​

12. Blueberry Basket

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#ffffff • #d0e1f9 • #4d648d • #283655 • #1e1f26​

13. Five Shades of Grey

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#eeeeee • #dddddd • #cccccc • #bbbbbb • #aaaaaa​

14. Anime Skin Tones

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#ffe9dc • #fce9db • #e0a899 • #dfa290 • #c99789​

15. Beach

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#96ceb4 • #ffeead • #ff6f69 • #ffcc5c • #88d8b0​

16. Blue Grey

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#6e7f80 • #536872 • #708090 • #536878 • #36454f​

17. Cappuccino

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#4b3832 • #854442 • #fff4e6 • #3c2f2f • #be9b7b​

18. Facebook

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#3b5998 • #8b9dc3 • #dfe3ee • #f7f7f7 • #ffffff​

19. Google Colors

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#008744 • #0057e7 • #d62d20 • #ffa700 • #ffffff​

20. Gray Blue

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#3385c6 • #4279a3 • #476c8a • #49657b • #7f8e9e​

21. Grey Lavender Colors

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#d2d4dc • #afafaf • #f8f8fa • #e5e6eb • #c0c2ce​

22. Pastel Rainbow

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#a8e6cf • #dcedc1 • #ffd3b6 • #ffaaa5 • #ff8b94​

23. Metro UI Colors

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#d11141 • #00b159 • #00aedb • #f37735 • #ffc425​

24. Greyso

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#6f7c85 • #75838d • #7e8d98 • #8595a1 • #8c9da9​

25. The Water Bearer

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#ebf4f6 • #bdeaee • #76b4bd • #58668b • #5e5656​

26. Pinks

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#ff77aa • #ff99cc • #ffbbee • #ff5588 • #ff3377​

27. Never Doubt

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#eeeeee • #dddddd • #cccccc • #bbbbbb • #29a8ab​

28. Never Dreamed Of This

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#fff6e9 • #ffefd7 • #fffef9 • #e3f0ff • #d2e7ff​

29. Program Catalog

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#edc951 • #eb6841 • #cc2a36 • #4f372d • #00a0b0​

30. Office Room 2

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#84c1ff • #add6ff • #d6eaff • #eaf4ff • #f8fbff​

31. Purple Skyline

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#2e003e • #3d2352 • #3d1e6d • #8874a3 • #e4dcf1​

32. Skin Tones

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#8d5524 • #c68642 • #e0ac69 • #f1c27d • #ffdbac​

33. Space Gray

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#343d46 • #4f5b66 • #65737e • #a7adba • #c0c5ce​

34. The Armor Falls

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#bfd6f6 • #8dbdff • #64a1f4 • #4a91f2 • #3b7dd8​

35. White

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#fdfbfb • #fbfdfb • #fdfdff • #fdf9f9 • #fdfbfb​

36. Wrist Skin

[​IMG] 36 Bảng màu đẹp cho dự án thiết kế tiếp theo của bạn

#e3c9c9 • #f4e7e7 • #eedbdb • #cecbcb • #cbdadb​