Hỏi Đáp

Bạn có câu hỏi? Chúng tôi trả lời! Ngay bên dưới là một số câu hỏi thường gặp khi sử dụng Website iZdesigner.com được tổng hợp lại. Nếu bạn có câu hỏi khác, vui lòng bình luận bên dưới hoặc gửi cho chúng tôi tại trang Liên Hệ.

Could you add product reviews?
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.
Is there an author box that works well with theme?
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.
Will we be able to have unlimited sidebars?
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.
Are there other homepage options?
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.
In the single post, is possible change layout?
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.
Does it come with a pretty easy to use dashboard?
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.
Support ajax pagination like the mashable site?
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.
There are two sidebars in the demo. Is this a default?
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.
Possible to use just one in the articles?
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.
Is it possible to remove the search field in the menu?
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.
Can i update the theme without losing my edits?
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.
Unlimited Sections FAQ? YES, this is a shortcode!
Consectetur adipiscing elit. Integer vehicula sem eget lacus porta interdum. Maecenas tincidunt faucibus felis eget malesuada. Donec ac felis dolor. Nulla tristique justo purus, vel consequat enim. Vestibulum at felis felis, eu vestibulum quam. Suspendisse molestie lobortis convallis. Vivamus nec est purus, nec sodales metus.

Chúng tôi luôn cố gắng trả lời mọi câu hỏi của bạn. Nếu có chậm một chút mong bạn hãy bình tĩnh chờ câu trả lời nhé. Chúc cộng đồng luôn sáng tạo.

Ban quản trị iZdesigner