Khung Tranh Mockup PSD

Th7 4, 2017
PSD
0 0
Khung Tranh Mockup PSD Khung Tranh Mockup PSD
Download Xem Thêm

Khung Tranh Mockup PSD là một tài nguyên tuyệt vời để bạn demo bản thiết kế của mình. Với các layer dễ dàng chỉnh sửa. Bạn chỉ cần đưa bản thiết kế của mình vào là xong. Các chi tiết hoặc hình ảnh bạn đều có thể cấu hình tùy ý.

  • File Size: 7.83 MB
  • Format: Psd (Smart-Layer)
  • Dimensions: 2600×1733 Pixels

Demo Khung Tranh Mockup PSD

Khung Tranh Mockup PSD Khung Tranh Mockup PSD

Khung Tranh Mockup PSD