Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp

Th6 28, 2017
Đồ Họa
1 0

Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp – Nhà thiết kế người Bỉ Mario de Meyer tạo ra toàn bộ một loạt các ký tự tuỳ chỉnh cho phiên bản năm nay của “36 Days of Type“.

Một số mẫu typographic với ý tưởng hoàn toàn mới lạ và độc đáo do nghệ sĩ Mario De Meyer thực hiện, liệu nó có trở thành xu hướng thiết kế mới ở năm 2017, mời bạn xem qua và nhận xét.

Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp

Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp
Mario De Meyer và những mẫu Typography tuyệt đẹp