Mẫu PSD Banner quảng cáo dành cho Instagram

Th6 29, 2017
PSD
2 0
Mẫu banner PSD Banner quảng cáo dành cho Instagram Mẫu PSD Banner quảng cáo dành cho Instagram
Download Xem Thêm

Mẫu PSD Banner quảng cáo dành cho Instagram.  rất phù hợp cho những ai chuyên bán hàng mỹ phẩm Online trên mạng xã hội nổi tiếng Instagram.

Tính năng, đặc điểm:

  • 15 mẫu quảng cáo Instagram mẫu quảng cáo
  • Hình vuông hoàn hảo kích thước: 1080 x 1080 px (300 dpi)
  • Hoàn toàn có thể chỉnh sửa, rất dễ
  • Tập tin PSD tổ chức tốt với các đối tượng thông minh
  • Sử dụng đa năng
  • Phông chữ miễn phí được sử dụng, liên kết được bao gồm trong tệp tài liệu
  • Hình ảnh xem trước không được bao gồm trong các tệp tải xuống chính.

Ngay bên dưới là một số hình ảnh demo trong gói tải về

Mẫu PSD Banner quảng cáo dành cho Instagram

Mẫu PSD Banner quảng cáo dành cho Instagram

Mẫu PSD Banner quảng cáo dành cho Instagram

Mẫu PSD Banner quảng cáo dành cho Instagram