Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Th7 5, 2017
Đồ Họa
0 0
Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam được giới thiệu trong bài viết này là các tác phẩm được thực hiện vào dịp tết âm lịch 2017 vừa qua. Hầu hết các tác phẩm đều được sử dụng để in lịch, một số khác sử dụng trong quảng cáo hoặc banner …

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by thong nguyen

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by ho tran

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by huynh vo tuong

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by ti animalia

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by wazza pink

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by gia khang

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by nguyen

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by le thu

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by phan

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by trung ngyuen

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by pipou

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by phat duong

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by bao hyun le

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by trang khoa

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by tommy nguyen

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by thuy an

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by tu bui

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by dac tang

Tác phẩm Con Gà Vàng 2017 từ các nhà thiết kế Việt Nam

Rooster digital illustration by anh le

Bạn có thể xem nhiều hơn nữa tại đây: https://www.behance.net/gallery/47959665/Year-of-the-Rooster-Vietnam