Typographic Mosaics bởi Nick Misani

Th7 5, 2017
Typography
1 0
Typographic Mosaics bởi Nick Misani

Typographic Mosaics bởi Nick Misani – Trong bài viết này, iZdesigner mời các bạn tham khảo một số tác phẩm tuyệt vời được thiết kế bởi nhà thiết kế Nick Misani ở New York. Các tác phẩm được truyền cảm hứng từ các thành phố lớn ông đã đi qua.

Typographic Mosaics bởi Nick Misani

Typographic Mosaics bởi Nick MisaniTypographic Mosaics bởi Nick MisaniTypographic Mosaics bởi Nick MisaniTypographic Mosaics bởi Nick MisaniTypographic Mosaics bởi Nick MisaniTypographic Mosaics bởi Nick MisaniTypographic Mosaics bởi Nick MisaniTypographic Mosaics bởi Nick MisaniTypographic Mosaics bởi Nick MisaniTypographic Mosaics bởi Nick Misani